Tālredzīgs pircējs vienmēr domā par garantijām, tāpēc rūpīgi izlasi nosacījumus:

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 12. pants un Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot ar Distances līguma starpniecību iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

PTAL 12. panta 4. daļa nosaka, ka „Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam."

PTAL 12.panta 6. daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā".

MK 207 („Noteikumi par distances līgumu”) 14.punkts - Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad patērētājs nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt patērētājam visas viņa veiktās iemaksas.

Ja pasūtījums ir noformēts ar mājas lapas palīdzību, tad ir uzskatāms, ka līgums ir distances līgums, bet tas, ka preces tiek nodotas pārdevēja veikālā ir distances līguma piegādes noteikums, kur prece tiek piegādāta pārdevēja veikalā.

Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu info@bigshop.lv vai pa tālruni 67270047.

Garantijas saistības

Visām Interneta veikalā www.bigshop.lv piedāvātām precēm garantijas apkalpošana tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas nosacījumiem, standartā garantijas laiks ir 2 gadi, atsevišķām precēm tas var būt pat 5 gadi. Veicot pirkumu, kopā ar preci pircējam tiek izsniegti garantijas dokumenti, ar atrunātiem šīs preces garantijas apkalpošanas nosacījumiem. Garantiju precēm nodrošina izplatītājs, vai arī oficiālie dīlera servisa centri. Ja garantijas laikā precei ir radušās tehniska rakstura problēmas, preces bezmaksas garantijas apkalpošana tiks veikta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem. Garantijas apkalpošana notiks ātrāk, ja griezīsieties tieši garantijas dokumentos norādītajā servisa organizācijā, varat vērsties arī Interneta veikalā www.bigshop.lv Pērnavas ielā 51, Rīgā, tālr. 67270047, e-pasts: info@bigshop.lv. Darba laiks: darba dienās no 10 līdz 18. Iesniedzot preci garantijas servisā, būs nepieciešams uzrādīt preces iegādi apstiprinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi) un garantijas talonu. Iesakām, pirms nodot servisa apkalpošanai datortehniku vai mobilo telefonu, parūpēties par tajā esošo datu saglabāšanu, izveidojot rezerves kopiju, jo servisa apkalpošanas laikā dati var tikt neatgriezeniski zaudēti.

Ar cieņu,
"BigShop"